Fryske biblioteek

Entry
#000.000.006

Titel: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden
Auteur: A.J. van der Aa
Serie:
Serie-ISSN:
Plaats: Gorinchem
Uitgever: Jacobus Noorduyn
Jaar: 1839-1851
ISBN:
Deel: 13 delen
Deeltitel:
Eerste deel: A. - 1839
Tweede deel: B. - 1840
Derde deel: C-D. - 1841
Vierde deel: E-G. - 1843
Vijfde deel: H. - 1844
Zesde deel: I-K. - 1845
Zevende deel: L-M. - 1846
Achtste deel: N-O. - 1846
Negende deel: P-R. - 1847
Tiende deel: S. - 1847
Elfde deel: . - 18
Twaalfde deel, eerste aflevering: W. - 1848
Twaalfde deel: W. - 1849
Dertiende deel, derde aflevering: Aanhangsel. - 1850
Dertiende deel en laatste deel: Z en aanhangsel. - 1851
Dertiende deel: Aanhangsel. - 1851
Trefwoord:
Geografisch:
Persoon:
Periode:
Vorm:
Abstract:
Citatie:
Citerend: Ontdekking van de Vrije Friezen : Geschiedenis van hun route / Weiko Piebes. - 2011-2017