Fryske biblioteek

Entry
#000.000.007

Titel: Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw : middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen
Auteur: Kees Nieuwenhuijsen, Tim de Ridder (ingeleid en bezorgd); Kees Nieuwenhuijsen [et al.] (vertaling uit het Latijn, bronnen); Marco Mostert (advies/redactie); Eelco Beukers (tekstredactie)
Serie: Middeleeuwse studies en bronnen, 135
Serie-ISSN: 0929-9726
Plaats: Hilversum
Uitgever: Verloren
Jaar: 2012
ISBN: 978-90-8704-258-5
Deel:
Deeltitel:
Trefwoord:
Geografisch:
Persoon:
Periode:
Vorm:
Abstract:
Citatie:
Citerend: Ontdekking van de Vrije Friezen : Geschiedenis van hun route / Weiko Piebes. - 2011-2017