Fryske biblioteek

Entry
#000.000.013

Titel: Archieven van de Friese stadhouders : inventarissen van de archieven van de Friese Stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1585-1795
Auteur: A.P. van Nienes, M. Bruggeman m.m.v. H.J. de Muij-Fleurke [et al.]
Serie:
Serie-ISSN:
Plaats: Hilversum / Den Haag / Leeuwarden
Uitgever: Verloren / Koninklijk Huisarchief / Tresoar
Jaar: 2002
ISBN: 90-6550-736-1
Deel:
Deeltitel:
Trefwoord:
Geografisch:
Persoon:
Periode:
Vorm:
Abstract:
Citatie:
Citerend: Ontdekking van de Vrije Friezen : Geschiedenis van hun route / Weiko Piebes. - 2011-2017