Fryske biblioteek

Entry
#000.000.015

Titel: Beknopte Geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken
Auteur: Wopke Eekhoff
Serie:
Serie-ISSN:
Plaats: Leeuwarden
Uitgever: W. Eekhoff
Jaar: 1851
ISBN:
Deel:
Deeltitel:
Trefwoord:
Geografisch:
Persoon:
Periode:
Vorm:
Abstract:
Citatie:
Citerend: Ontdekking van de Vrije Friezen : Geschiedenis van hun route / Weiko Piebes. - 2011-2017