Fryske biblioteek

Entry
#000.000.020

Titel: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
M.i.v. Jrg. 121 (2006) met Engelse paralleltitel: The Low Countries historical review
Samensmelting van Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0169-457X en Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, ISSN 0169-6068
Auteur: Nederlands Historisch Genootschap
Serie:
Serie-ISSN:
Plaats: Utrecht
Uitgever: NHG
Jaar: 1969-....
ISBN:
Deel:
Deeltitel:
 • Jrg. 102 (1987), afl. 1, p. 1-28: De Friese hoofdeling opnieuw bekeken / J.R.G. Schuur
 • Trefwoord:
  Geografisch:
  Persoon:
  Periode:
  Vorm: Periodiek
  Abstract:
  Citatie:
  Citerend: Ontdekking van de Vrije Friezen : Geschiedenis van hun route / Weiko Piebes. - 2011-2017