Fryske biblioteek

Entry
#000.000.024

Titel: Boer en heer : 'de Groninger boer' 1760-1960
Auteur: IJnte Botke
Serie: Groninger historische reeks, 23
Serie-ISSN:
Plaats: Assen
Uitgever: Koninklijke Van Gorcum
Jaar: 2002
ISBN: 90-232-3826-5
Deel:
Deeltitel:
Trefwoord:
Geografisch:
Persoon:
Periode:
Vorm:
Abstract:
Citatie:
Citerend: Ontdekking van de Vrije Friezen : Geschiedenis van hun route / Weiko Piebes. - 2011-2017