Fryske biblioteek

Oersjoch

Sykje
#000.000.001: Ontdekking van de Vrije Friezen : Geschiedenis van hun route / Weiko Piebes
#000.000.002: 350 jaar Veendam en Wildervank
#000.000.003: 400 jaar Pekela
#000.000.004: A history of the royal navy, from the earliest times to the wars of the French Revolution
#000.000.005: Aan de rand van de wereld : hoe de Noordzee ons vormde
#000.000.006: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden
#000.000.007: Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw : middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen
#000.000.008: Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden
#000.000.009: Altfriesisches Wörterbuch
#000.000.010: An outline of American history
#000.000.011: Annalen van Egmond : De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket : Het Chronicon Egmondanum
#000.000.012: Archeologie in Tiel
#000.000.013: Archieven van de Friese stadhouders : inventarissen van de archieven van de Friese Stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1585-1795
#000.000.014: Atlantis der Nordsee
#000.000.015: Beknopte Geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken
#000.000.016: Beschreibung vnd Contrafactur der vornembster Stät der Welt
#000.000.017: Beschrijving van de provincie Groningen, behorende bij de waterstaatskaart : bijgewerkt tot 1 Januari 1959
#000.000.018: Bewoningsgeschiedenis van Borgercompagnie : Geschiedenis
#000.000.019: Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten : verzameling van Frederik Muller te Amsterdam : naar tijdsorde gerangschikt en beschreven
#000.000.020: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
#000.000.021: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde
#000.000.022: Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt
#000.000.023: Olie : Nederlands maandblad voor het personeel van de Koninklijke Shell Groep
#000.000.024: Boer en heer : 'de Groninger boer' 1760-1960