klik hier voor navigatiemogelijkheden
opent in nieuw scherm

Welkom bij het gezins-overzicht van De WEERD

de Weerd, Jacob H.
geboren: ..-..-.... te ........
overleden: ..-..-.... te ........
begraafplaats: ...... te ........
beroepen: ..........

Getrouwd
..-..-....
te ........

Zegelken, Elzien
geboren: ..-..-.... te ........
overleden: ..-..-.... te ........
begraafplaats: ...... te ........
beroepen: ..........

kinderen:
de Weerd, Onbekend

de Weerd, Jacob H.
geboren: ..-..-.... te ........
overleden: ..-..-.... te ........
begraafplaats: ...... te ........
beroepen: ..........

Getrouwd
..-..-....
te ........

Zegelken, Grietje
geboren: ..-..-.... te ........
overleden: ..-..-.... te ........
begraafplaats: ...... te ........
beroepen: ..........

Brief uit Noorwegen

Bergen, 8 oktober 1876

Nu schiet mij wat te binnen dat zuster Rika heeft den 28sten October 27 jaar geweest, en nu zuster kan ik niet nalaten om u daarmede te felisteeren en wensch u nog veele jaaren na dezen toe, en dat wij het tezamen nog veele jaren met elkander mogen beleven en dat onze Moeder ons ook nog veele jaaren moog geschonken worden en dat wij tezamen ons best moogen doen om onze Moeder een onbezorgde leven te verschaffen.
Nu genoeg daarvan. Wij zijn hier thans met een stuk of zes Hollandsche scheepen maar geen een die zijn vrouw aan boord heeft, dus geen een van dien die het zoo heeft als jaapie en nu hebben wij ook nog al veel bezoek, want waar den vrouw aan boord is veel toeloop. Nu geliefde Moeder en Zusters veel weet ik er nu niet meer te schrijven en ik hoop dat de goede GOD ons een voorspoedige en voordeelige reis moog verleenen, en dat wij dan te zamen een pleizierige winter moogt verslijten,

bij behouden binnenkomst zullen wij u telegraafeeren en hoopende dat gij deze brief in gezondheid moogt ontvangen, zoo verblijv ik naar groeten aan U en den familie met achting uw liefhebbende Zoon en Broeder,

J.H. de Weerd

Nu is hier nog een klein plaatje voor zuster Rika over met de wensch op uw geboortedag toe te rekenen , die ons thans nog niet is vergeten met de hartelijke wensch dan van U Zuster dat gij nog veele jaaren tot deze moogt bewaart blijven dat God u en ons nog veele tot deze moogt schenken, daarbij dat wij die in liefde en vrede moogen verslijten en dat wij ook Moeder die wensch moogen toebrengen den 12 October of wat laater, als wij maar eerst weder berigt hebben dat bij U ook nog alles mag goed wezen,

Dat is de wensch van U Dochter en Zuster als mede van U liefhebbende Kinder

Met de Heilwensch aan U allen,

Het is vandaag Zondag en de brief gaat ook vandaag op de post, morgen denkelijk vertrekken

E de Weerd gb: Zegelken