Gegevens en afbeeldingen electrische scheerapparaten
Produktnaam:
Fabrikant:
Land herkomst:
Produktieland:
Philishave
Philips
Nederland
Nederland
|
|
|
|
|
|
|
|

Fabricageperiode:
Winkelprijs:
Cataloguswaarde: